Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για δημοπρατήσεις και αναδόχους έργων
Αναδόχους και δημοπρατήσεις νέων έργων ενέκρινε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά, δημοπρατούνται τα έργα:

 Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (σαρζανέτ) προ της γέφυρας Διχομοιρίου ΠΕ Άρτας προϋπολογισμού € 40.000.

 Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 100.000 €.

 Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο, προϋπολογισμού 93.200 €.

 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 150.000 €.

 Επέκταση επένδυση αύλακα στην περιοχή Παλιομυρχιά Κομμένου ΠΕ Άρτας προϋπολογισμού € 55.000.

 Επένδυση τμήματος διώρυγας παραπλεύρως κοιμητηρίου Πολυδρόσου ΠΕ Άρτας προϋπολογισμού € 50.000.Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

 Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας- Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Μυριούνης.

 Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Λεπιανά - Μικροσπηλιά (κατασκευή σαρζανέτ) Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος Γ.Β. Μπαζούκης.

 Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (Θέση Σκοτωμένο), προϋπολογισμού € 12.000. Ανάδοχος Βασίλειος Αλυμάρας.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 30.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕΕπιστολή με την οποία ζητά από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Αφορμή η ολοκλήρωση και ψήφιση των Τεχνικών Προγραμμάτων και των Προϋπολογισμών από τους OTA Α' και ΕΓ βαθμού της περιοχής μας, τα οποία εν συνεχεία αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ από τα πρώτα Τεχνικά Προγράμματα που δημοσιοποιήθηκαν, διαφαίνεται, η πρόθεση των αναθετουσών αρχών να συνεχίσουν την τακτική της απ' ευθείας ανάθεσης έργων.

«Διαπιστώνουμε πληθώρα έργων στο όριο προϋπολογισμού των 7.200 € με ΦΠΑ, για τα οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο 18 /19-10-2016 του ΥΠΟΜΕΔΙ δεν έχει καταργηθεί ρητά η διάταξη του ΠΔ 171/87 με την οποία ανατίθενται.

Σύμφωνα όμως με το Ν. 4412/2016 και το άρθρο 118 που αφορά τις απ' ευθείας αναθέσεις, στην παράγραφο 5, αναφέρεται : «...μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται καπά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.». Επομένως, ο λεπτομερής έλεγχος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ για την τήρηση του ορίου του 10% που προβλέπει ο Νόμος αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο για την έγκρισή τους.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά την θέση μας υπέρ των ανοικτών διαδικασιών, υπέρ της κατάργησης των απ' ευθείας αναθέσεων και του περιορισμού της προσφυγής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, αν συντρέχουν πραγματικά έκτακτες ανάγκες και πρέπει να ανατεθεί έργο με διαπραγμάτευση, η διαδικασία πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και να καλείται ικανός αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται πραγματική (και ανταγωνιστική) διαπραγμάτευση», αναφέρει η ΠΕΔΜΕΔΕ για να καταλήξει:

Παρακαλούμε να ενεργήσετε με κάθε τρόπο ώστε να εξασφαλίσετε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας ως ελεγκτής της νομιμότητας και να συμβάλλετε στη διαμόρφωση συνθηκών για την επιβίωση του κατασκευαστικού κλάδου της περιοχής μας, ο οποίος συμπορεύεται με πλήθος επαγγελματιών και εργαζομένων της τοπικής κοινωνίας.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ενεργοποιούνται το Ταμείο Εξοικονομώ και το ΤΕΠΙΧ ΙΙΣτο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εντάσσονται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.
Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.
Μέσα στον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση εγκεκριμένης προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ.
Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ' οίκον» για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε την επιχορήγηση των ωφελούμενων είτε την επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.
Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα από ιδιωτικές συμμετοχές.
Στόχος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σκοπός του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών σχημάτων.
Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα χρηματοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ. Η συνολική ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή των τραπεζών.
Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» θα αναζωογονήσει τον πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο, ενώ το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει πολύ σημαντική ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ο κ. Χαρίτσης.
Πρόσθεσε ότι σε συνδυασμό με το νέο Ταμείο Συμμετοχών, που για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί στην ελληνική οικονομία, εντός χρονοδιαγράμματος και αυτό, μέσα στον Δεκέμβριο, θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία συνολικά 2 δισ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Τι θα ισχύσει με το νέο ασφαλιστικό ;Σε μια ανάλυση του νέου καθεστώτος ασφάλισης που θα ισχύσει για εκατομμύρια επαγγελματίες προχωρά η επιστημονική ομάδα του Taxheaven. Λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή των νέων, ριζικών ανατροπών και επικρατεί ασάφεια σχετικά με το τι τελικά θα ισχύσει και ποιος θα πληρώσει το... μάρμαρο.
Οπως αναφέρεται στην ανάλυση, παρόλο που οι νέες διατάξεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων ισχύουν από 1.1.2017, εντούτοις μέχρι και σήμερα δεν έχουν κοινοποιηθεί οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αφορούν στα άρθρα 38, 39, 40 και 41 του νόμου αυτού (φυσικά και για τα άλλα σημαντικά άρθρα του νόμου), με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα απέραντο κομφούζιο γύρω από τα μείζονα ζητήματα που ανακύπτουν. Στον επιχειρηματικό κόσμο επικρατεί αναβρασμός και ανασφάλεια, ενώ οι επαγγελματίες βαδίζουμε στα τυφλά, αφού δεν γνωρίζουμε τι μέλλει γενέσθαι για τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τα άρθρα αυτά του νόμου «Κατρούγκαλου».
Η πολιτεία (σ.σ. εν προκειμένω η ηγεσία του υπ. Εργασίας), κωλυσιεργεί αναφορικά με την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων που αφορούν στα επίμαχα άρθρα του ν.4387/2016 . Είναι αρκετοί οι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι μπροστά στον φόβο που έχει καλλιεργηθεί από μεγάλη μερίδα των Μ.Μ.Ε., τρέχουν πανικόβλητοι να κλείσουν τα βιβλία τους —χωρίς να ελέγξουν ή να ζυγίσουν όλες τις παραμέτρους—, ενώ πολλοί επιχειρηματίες σκέφτονται ή έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την μετεγκατάσταση της επιχείρησης τους σε γειτονικές χώρες (πραγματικά ή εικονικά).
Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους μήνες δεχόμαστε επί καθημερινής βάσεως βομβαρδισμό ερωτημάτων από τους πελάτες μας γύρω από το ακανθώδες θέμα του ασφαλιστικού και καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις για το πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές, ποια μορφή εταιρείας θα είναι συμφέρουσα, κ.λπ. Όμως, δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με βεβαιότητα, αφού δεν έχουμε στα χέρια τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, γεγονός που δημιουργεί διάφορα ζητήματα, ανασφάλεια, πίεση, ακόμη και ένταση στις σχέσεις με τους πελάτες των γραφείων μας. Ταυτόχρονα, η καθυστέρηση έκδοσης και κοινοποίησης των εγκυκλίων έχει ως αποτέλεσμα να δίνονται —με επιφύλαξη πάντα και κάτω από την πίεση των επιχειρηματιών— διάφορες ερμηνείες τόσο από μας τους λογιστές, όσο και από νομικούς και άλλους ερμηνευτές των διατάξεων, γεγονός που λόγω της μη κοινοποίησης των θέσεων του υπ. Εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες κινήσεις για ορισμένους, επιλογή λανθασμένων εταιρικών σχημάτων, μετατροπή εταιρειών ή ακόμη και απώλεια πελατών σε όσους συναδέλφους προτείνουν στους πελάτες τους απλά να περιμένουν.
Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό, ενδεικτικά, ορισμένα θέματα του νέου ασφαλιστικού για τα οποία έχουν δημιουργηθεί απορίες και που πρέπει να διευκρινιστούν ή για να είμαστε ακριβείς που έπρεπε ήδη να είχε επιλύσει το υπ. Εργασίας.
I. Μέλη Δ.Σ. με μη συμμετοχή ή συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρότερη του 3%
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του α. ν. 1846/1951:
«[...] δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ' αποκοπή [...]».
Μετά την προσεκτική ανάγνωση της ανωτέρω διάταξης ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα και προβληματισμοί2:
► Οι συνεισπραττόμενες εισφορές θα υπολογίζονται και για τα μέλη του Δ.Σ.;
► Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν εισπράττουν αμοιβές, αλλά αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις θα εντάσσονται στην ίδια διάταξη;
► Τα μέλη του Δ.Σ. που λαμβάνουν αμοιβές από μερίσματα θα τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης;
► Γνωρίζει το υπ. Εργασίας πόσα διαφορετικά είδη αμοιβών/αποζημιώσεων Δ.Σ. υπάρχουν και πως αυτά ορίζονται στον ν.2190/1920;
► Οι ανωτέρω αμοιβές θα εμφανίζονται στην Α.Π.Δ. και αν ναι, πότε θα είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Α.;
ΙΙ. Περιστασιακά απασχολούμενοι
Σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 «[...] στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ [...]».
► Σε αυτές τις περιπτώσεις το υπ. Εργασίας θα πρέπει να εξηγήσει εάν η φράση «άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος» περιλαμβάνει και όλους τους περιστασιακά απασχολούμενους που όπως είναι γνωστό αμείβονται βάσει τίτλων κτήσεως που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αν η απάντηση είναι καταφατική από το υπ. Εργασίας, τότε πώς θα συμβάλλουν αυτές οι εισφορές στη συνταξιοδότηση των περιστασιακά απασχολούμενων;
ΙΙΙ. Μελλοντικοί έλεγχοι και ασφαλιστικές εισφορές
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν.4387/2016 ισχύουν τα εξής: «[...] 2. Τα ως άνω ποσοστά (20% για την ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων - ελ. επαγγελματιών) υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος [...]».
►Το υπ. Εργασίας πρέπει να διευκρινίσει για το τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο αποτέλεσμα αναμορφωθεί μελλοντικά μετά από έλεγχο. Εάν αυξηθεί το φορολογητέο εισόδημα λόγω μη αναγνώρισης δαπανών, θα επιμερισθεί στους μήνες του έτους αναφοράς και θα επιβάλλονται και πρόστιμα διαφορετικά για κάθε μήνα;
IV. Μπλοκάκια
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ισχύουν τα εξής: «[...] Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος [...]».
Η συγκεκριμένη διάταξη χρήζει πολλών διευκρινήσεων:
►Τι θα γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απασχολούμενοι σε δύο εργοδότες εκδώσουν κατά τη διάρκεια του έτους ένα τιμολόγιο και σε τρίτο εργοδότη; Θα εξαιρούνται από τη διάταξη και οι εισφορές που είχε πληρώσει ο εργοδότης για λογαριασμό του θα επιστρέφονται;
► Πώς θα γνωρίζει ο εργοδότης εάν ο απασχολούμενος (ελεύθερος επαγγελματίας) παρέχει υπηρεσίες σε άλλον εργοδότη και σε πόσους;
Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας —σύμφωνα με άρθρο του κου Δημ. Μπούρλου— αναφέρουν πως αν πρόκειται για ποσό μικρό που δείχνει περιστασιακή και όχι σταθερή απασχόληση τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο ο εργαζόμενος να μην χάνει το καθεστώς του μισθωτού. Ωστόσο «γκρίζο» παραμένει το πως θα αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά ο συγκεκριμένος εργαζόμενος (πως θα διαμορφώνεται ο ασφαλιστικός του χρόνος), ειδικά στη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2021, καθώς μέχρι τότε ισχύουν διαφορετικά καθεστώτα εξόδου για Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί και η χρονική περίοδος κατά την οποία απαιτείται η έκδοση τιμολογίου προς δύο εργοδότες. Εικάζεται μόνο, ότι η χρονική περίοδος θα είναι κάθε ημερολογιακό έτος.
V. Εισόδημα βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι εισφορές για αυτοαπασχολούμενους, κ.λπ. (σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39)
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ασφαλίζονται οι ακόλουθοι:
«[...] Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχετικά με τις εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής:
α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)
β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων
ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας[...]».
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις — που αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους— το μόνο που έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ενδέχεται να υπολογίζονται πάνω στα μερίσματα τα οποία θα δηλωθούν από τα μέλη των εν λόγω εταιριών (βλ. συνέντευξη του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε.).
Το πρόβλημα για τις περιπτώσεις αυτές έγκειται στο γεγονός ότι, η εγκύκλιος δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί και ενδέχεται αυτό να γίνει μετά την 1.1.2017, όταν θα είναι πλέον αργά για όλους τους εμπλεκόμενους να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να προγραμματίσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Επίσης στις περισσότερες από τις ως άνω περιπτώσεις, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορισθεί το εισόδημα που θα υπαχθεί σε ασφάλιση με βάση το σημερινό έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για παράδειγμα, στους κωδικούς της δήλωσης που δηλώνονται τα μερίσματα, καταχωρούνται και μερίσματα τα οποία δεν θα υπόκεινται σε ασφάλιση (π.χ. μέρισμα από μετοχές χωρίς άλλη σχέση με την εταιρία, δηλαδή μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, κ.λπ.).
Θεωρούμε απαραίτητη τη συνδρομή της φορολογικής Διοίκησης και ίσως την τροποποίηση (προσθήκη κωδικών ή αναδυόμενων πινάκων με ανάλυση) της φορολογικής δήλωσης Ε1 έτσι ώστε να μην απαιτηθεί νέα γραφειοκρατική διαδικασία ή συμπλήρωση και επιπλέον νέων εντύπων.
VI. Διαχωρισμός εισοδημάτων σε περίπτωση απασχόλησης ανά φορέα για απασχολούμενους που εντάσσονται στο άρθρο 39
Παρόμοιο πρόβλημα διαχωρισμού εισοδημάτων έχουμε και στις περιπτώσεις που κάποιοι ασφαλισμένοι δραστηριοποιούνται με πολλαπλή απασχόληση σε κλάδους που ασφαλίζονται στο άρθρο 39 (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί κλπ.) και για τους οποίους ισχύουν διαφορετικές εισφορές ανάλογα με τις υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ, κ.λπ.). Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που ορισμένοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα αντικείμενο (π.χ. ιατροί, δικηγόροι ή μηχανικοί), βάσει των εντύπων της φορολογίας εισοδήματος δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν αυτόματα τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας και επικουρικής), αφού δεν καταχωρούνται τα καθαρά τους κέρδη σε διακριτούς κωδικούς βάσει επαγγέλματος.
VII. Ταυτόχρονη καταβολή φόρων και εισφορών
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ισχύουν τα εξής: «[...] Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης[...]».
► Για μια ακόμη φορά το υπουργείο εμφανίζεται ασυνεπές στην εφαρμογή παρόμοιας διάταξης νόμου. Είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε νόμο και δεν εφαρμόστηκε.
VIII. Ανώτατο πλαφόν
Το πλαφόν (ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών) για τους ασφαλισμένους του άρθρου 38 (μισθωτούς) είναι 5.860,80 x 12 (Φ80000/οικ. 40108/1544/ 2016) , Το εν λόγω ανώτατο όριο σύμφωνα με την εγκύκλιο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Συνεπώς ο εργαζόμενος σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης μισθωτού του οποίου ο μισθός θα υπερβαίνει το πλαφόν θα πρέπει να ενημερώνει τον δεύτερο εργοδότη έτσι ώστε να μην κάνει χρήση του πλαφόν στις δικές του εισφορές και να πληρώνει περισσότερο.
► Εάν υποθέσουμε ότι ο μισθωτός εργάζεται σε δύο εργοδότες, για ποιόν από τους δύο δεν θα ισχύει το ανώτατο όριο; Μήπως και για τους δύο; Είναι λογικό, όσο τρελό και εάν ακούγεται αυτό, οι εργοδότες να επιβαρύνονται με μεγαλύτερες εισφορές όταν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να έχει και δεύτερη απασχόληση;
IX. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά το πρώτο διάστημα κάθε έτους για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά το πρώτο διάστημα κάθε έτους και μέχρι την τελική εκκαθάριση των εισοδημάτων θα γίνεται με το εισόδημα του προ προηγούμενου έτους (π.χ. για το 2017 με βάση τα εισοδήματα του 2015). Το πρόβλημα αυτό δεν παρουσιάζεται μόνο στην πρώτη εφαρμογή από 1.1.2017, αλλά και για τα επόμενα έτη.
►Πως θα υπολογίζονται κάθε χρόνο οι εισφορές για τους πρώτους μήνες, όταν ο νόμος ορίζει ότι η βάση αναφοράς είναι το προηγούμενο έτος; Πως θα γίνεται ο καταλογισμός των εισφορών με τρόπο που είναι αντίθετος στον νόμο; Μήπως αυτό δημιουργεί νομικά προβλήματα που δεν μπορούν να υπερκαλυφθούν με εγκυκλίους, παρά μόνο με νομοθετική παρέμβαση και τροποποίηση του νόμου;
Ακόμα και εάν όμως τροποποιηθεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 1 του άρθρου 40 έτσι ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό αυτό, το αποτέλεσμα δεν θα είναι και το καλύτερο ούτε για τον ασφαλισμένο (εφόσον υπάρχει μεγάλη απόκλιση προς τα κάτω για τα φορολογητέα κέρδη από το ένα έτος στο άλλο), ούτε και για τον ΕΦΚΑ (εφόσον η απόκλιση προς τα πάνω).
Μια πιο δίκαιη λύση θα ήταν μέσα στον πρώτο ή τον δεύτερο μήνα το έτους, κατά δήλωση του ασφαλισμένου να υποβάλλεται ηλεκτρονικά ένα απλό έντυπο με τα προσωρινά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, πάνω στην οποία θα υπολογισθούν οι εισφορές του νέου έτους. Ο τελικός συμψηφισμός θα γίνεται με την τελική εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο οι αποκλίσεις σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με το να υπολογίζονται οι εισφορές με βάση τα κέρδη του προ προηγούμενου έτους.
X. Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4387/2016 ο υπ. Εργασίας μπορεί να εκδίδει προεδρικά Δ/τα για την θέσπιση αντικειμενικού συστήματος τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες.
Χρόνια τώρα προσπαθούμε να καταργήσουμε τα τεκμήρια στη φορολογία εισοδήματος ως ένα άδικο μέτρο, τελικά βλέπουμε ότι θα αρχίζει να εφαρμόζεται, και στην ασφάλιση.
Το τεκμήριο βεβαία θα είναι μαχητό (αυτό έλειπε), όμως τις μάχες θα πρέπει για μια ακόμη φορά να τις δώσουν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν τίποτε καλύτερο να κάνουν, από το να τρέχουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια ο εργοδότης δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.
Δηλαδή θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο εργοδότης θα καταβάλλει μεγαλύτερες εισφορές λόγω αντικειμενικού συστήματος (ανεξάρτητα από τις πραγματικές) και εν συνεχεία θα προσπαθεί να συμψηφίσει το υπερβάλλον εάν γίνει δεκτή η ένστασή του. Και αυτό πιστεύει ο συντάκτης του νόμου ότι θα κριθεί συνταγματικό;

Πηγή:  www.taxheaven.gr

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΗΠΕΙΡΟΣ-Πτώση 32% στον αριθμό οικοδομικών αδειών

Πτώση 32% στον αριθμό αδειών, 27% στην επιφάνεια και 34% στον όγκο εμφάνισε τον περασμένο Μάιο η οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο πρώτο εξάμηνο εκδόθηκαν πανελλαδικά μόλις 4 χιλ. οικοδομικές άδειες έναντι ...
4,7 χιλ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Σε ποσοστά η οικοδοµική δραστηριότητα εμφανίζεται μειωμένη κατά 16% στον αριθµό των αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Ενεργειακοί επιθεωρητές: Σε ισχύ οι αλλαγές - όλες οι λεπτομέρειες

Οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016, τέθηκαν σε λειτουργία.
Με την ενσωμάτωση των διατάξεων βάσει του νέου νόμου, τροποποιήθηκαν οι οδηγίες με μορφή ερωταπαντήσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ως εξής:

1. Ποιοί μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Επιθεωρητές;

Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει».
Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους.

2. Ποιοί έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ;

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της υπ' αρ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407Β'/9-4-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «'Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», του υπ' 893/31.08.2016 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 εγγράφου του Τ.Ε.Ε. δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Μ.Ε.Α.) έχουν:

α. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τις εξής ειδικότητες:

 1. Πολιτικών Μηχανικών
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 5. Μηχανολόγων Μηχανικών
 6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
 7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
 11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 13. Χημικών Μηχανικών
 14. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
 15. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 16. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 17. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 18. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 19. Μηχανικών Η[Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 20. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 21. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 22. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 23. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 24. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

β. Οι Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες:

 1. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 2. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός Τ.Ε.
 3. Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης).
 4. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 5. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Υπομηχανικός Τ.Ε.
 6. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Δομοστατικοί Μηχανικοί).
 7. Πτυχιούχος Πολιτικός Υπομηχάνικός Τ.Ε.
 8. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Υποδομών).
 9. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας)
 10. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Μηχανολογίας)

3. Οι ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν συμπεριλαμβάνονταιστις παραπάνω αναφερθείσες της ερώτησης 2, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις ειδικότητες:
 1. Πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός Τ.Ε.
 2. Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.
 3. Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε.
 4. Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
 5. Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.
 6. Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 7. Πτυχιούχος Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε.
 8. Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
 9. Πτυχιούχος Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων Τ.Ε.
 10. Πτυχιούχος Μηχανικός Ορυχείων Τ.Ε.
 11. Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
 12. Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 13. Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
 14. Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε.
 15. Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.
 16. Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.
 17. Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.
 18. Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
 19. Πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 20. Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός Τ.Ε.
 21. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
 22. Πτυχιούχος Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
 23. Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 24. Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Τ.Ε.
 25. Πτυχιούχος Μηχανικός Βιοσυστημάτων Τ.Ε.
δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και ως εκ τούτου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων, εκτός και εάν έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τη δημοσίευση του N. 4409/2016 (Α 136).

4. Ποιά είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η παρακάτω:

α. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr

Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. (Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος ήταν προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr). Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). (Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com).

β. Υποβολή αναγγελίας Έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Είσοδος στο Σύστημα μέσω της σύνδεσης Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές.
Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει τον αριθμό ΚΑΣ και τους κωδικούς πρόσβασης που είχε υποβάλλει κατά την συμπλήρωση της προγενέστερης ηλεκτρονικής αίτησης, εισέρχεται στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής του καρτέλας, στην οποία με τη χρήση της επιλογής Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

5. Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ.1 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι: α. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
γ. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
δ. 1-3 παράβολα, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745), συνολικής αξίας n x 50 ευρώ, όπου [n] ο αριθμός των αναγγελιών που σκοπεύετε να υποβάλλετε. Αν θέλετε δηλαδή να υποβάλετε αναγγελία και για τις τρεις κατηγορίες (Εν. Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης ή / και Συστημάτων Κλιματισμού), μπορείτε να έχετε ένα παράβολο αξίας 150 ευρώ ή 3 x 50 ευρώ.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 58, του Ν. 4409/2016, για την εγγραφή στο Μητρώο των ΕΕ γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο Ηλεκτρονικά Παράβολα (e-Παράβολο). Διπλότυπα Είσπραξης δεν γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση όπου εκ παραδρομής πληρώσατε Διπλότυπο Είσπραξης, θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την ακύρωσή του από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά;

Η αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ερώτηση 4.

7. Απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού ή μεταπτυχιακού προγράμματος για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Για να γίνει κάποιος Ενεργειακός Επιθεωρητής και να ενταχθεί μόνιμα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

8. Πώς μπορεί να υποβληθεί αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:
(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης (γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και στις τρεις κατηγορίες.

9. Ποιοί ορίζονται ως «Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών»;

Ως ήδη εγγεγραμμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4409/2016, θεωρούνται μόνο όσοι μέχρι τις 28.07.2016 έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ.

10. Πώς γίνεται η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ;

Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται, καταρχήν με βάση το κριτήριο του δικαιώματος υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Πιο αναλυτικά:
α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ εντάσσονται στην τάξη Α.
β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016.
γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.
Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα builidingcert.gr από τις 29.10.2016.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν επιτύχει την εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α 177) εντάσσονται στην τάξη Γ και δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α, Β και Γ τάξης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

11. Πώς γίνεται η εγγραφή των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 4.
Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και δεν έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

12. Πώς γίνεται η ένταξη των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στην αντίστοιχη τάξη Α, Β, Γ;

Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, μετά την υποβολή και έγκριση της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή θα ενταχθούν αυτόματα στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ με βάση τα πλήρη ή περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών. Πιο αναλυτικά:
α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016. Ειδικότερα:
 • Στην Β τάξη εντάσσονται όσοι έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α τάξης. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές μονάδες με χρήση μη κατοικίας που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης ή και κλιματισμού ισχύος άνω των δεκαπέντε κιλοβάτ (15 kW).
 • Στην Γ τάξη εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β τάξης.
β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.
γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τις 28.07.2016, εντάσσονται στην τάξη Α.

13. Ποιές ειδικότητες μηχανικών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ;

Οι ειδικότητες των μηχανικών με πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

14. Ποιές ειδικότητες μηχανικών έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών;

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών είναι οι ακόλουθες:
 1. Πολιτικών Μηχανικών
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 5. Μηχανολόγων Μηχανικών
 6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
 7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
 11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

15. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ενεργειακών επιθεωρητών που μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο;

Όχι, δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Όλοι όσοι υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων θα εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

16. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου έχετε απωλέσει τους κωδικούς πρόσβασης;

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr πρέπει να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com.

17. Πού βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο;

Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr και στο πεδίο «Επιθεώρηση / Ενεργειακή Επιθεώρηση / Νομικό Πλαίσιο», καθώς επίσης και στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr στο πεδίο «Νομοθεσία».

18. Πώς μπορεί να καταχωρηθεί μια ενεργειακή επιθεώρηση στο πληροφοριακό σύστημα;

Ακολουθώντας τις Οδηγίες Χρήσης που υπάρχουν στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr.

19. Πώς θα πιστοποιείται η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τον ιδιοκτήτη;

Το όνομα κάθε Ενεργειακού Επιθεωρητή υπάρχει στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Άρα, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου σχετικού εγγράφου μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία. Σε κάθε περίπτωση ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Επίσης, ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Θα υπάρξει ξεχωριστό μητρώο για μέλη εταιριών;

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4409/2016, τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα- τεχνικές εταιρείες, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή. Για την εγγραφή του νομικού προσώπου-τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [Α'75] των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
β. Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
γ. Παράβολο εκατόν πενήντα [150] ευρώ του νομικού προσώπου.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Σε ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων θα μειωθούνι τα πρόστιμα?

Ο πέμπτος κατά σειρά νόμος για «τακτοποίηση» πολεοδομικών αυθαιρεσιών από το 2009 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Στόχος του υπουργείου είναι να παρουσιάσει μια ρύθμιση πιο ευνοϊκή για τα χαμηλά εισοδήματα, στοχεύοντας –εμμέσως πλην σαφώς– και στον μεγάλο αριθμό όσων εντάχθηκαν σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες ρυθμίσεις, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν το πρόστιμο και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπαγωγής. Ας δούμε λοιπόν ποιους «συμφέρει» η νέα ρύθμιση:
1. Κατ' αρχάς η έναρξη της διαδικασίας, την οποία σηματοδοτεί η καταβολή παραβόλου, είναι φθηνότερη. Το ύψος του παραβόλου μειώνεται στο μισό (σε σχέση με την ισχύουσα ρύθμιση) για όλες τις αυθαιρεσίες μέχρι τα 5.000 τ.μ., ξεκινώντας από τα 250 ευρώ για τις παρανομίες έως 100 τ.μ. και φθάνοντας τις 4.000 ευρώ για παρανομίες 2.000-5.000 τ.μ.
2. Το ύψος του προστίμου μειώνεται σημαντικά στις περιοχές στις οποίες μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες και οι τιμές ζώνης με την αναθεώρηση του 2016. Με δεδομένο ότι ανά περιοχές οι μειώσεις έφθασαν από 5% έως 21%, ανάλογη θα είναι και η μείωση του προστίμου τακτοποίησης. Η προηγούμενη ρύθμιση λάμβανε ως βάση για τον υπολογισμό του προστίμου τις τιμές που ίσχυαν το 2011.
3. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτου που μπορούν να αποδείξουν ότι ανεγέρθηκε μεταξύ του 1983 και του 1993 θα καταβάλλουν το 60% του προστίμου, έναντι το 80% σήμερα. Η διαφορά αυτή είναι υπολογίσιμη όσο πιο μεγάλη (σε τετραγωνικά) είναι η αυθαιρεσία.
4. Η νομιμοποίηση παράνομων χώρων εντός του περιγράμματος του κτιρίου (συγκεκριμένα, υπόγεια που συνδέονται εσωτερικά με τον υπερκείμενο όροφο, πατάρια και σοφίτες) θα «τακτοποιείται» με το 30% του προστίμου, έναντι του 50% που ισχύει σήμερα.
5. Αρκετά φθηνότερη γίνεται η νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις μικρότερες κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις περιοχές αυτές το ύψος του προστίμου διπλασιάζεται (δηλαδή έχει συντελεστή 2), ενώ με τη νέα ρύθμιση θα μειωθεί κατά 35% για υπερβάσεις έως 100 τ.μ., κατά 25% για υπέρβαση 100-200 τ.μ. και κατά 15% για υπέρβαση 200-500 τ.μ. Στα άνω των 500 τ.μ., ο συντελεστής υπολογισμού του προστίμου παραμένει ίδιος.
6. Επίσης, μειώνεται το πρόστιμο και στις περιοχές εκείνες που βρίσκονται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης. Οταν εκκρεμεί η πολεοδομική μελέτη για την ένταξη της περιοχής, τότε το πρόστιμο μειώνεται κατά 29,5% σε σχέση με σήμερα (συντελεστής 1,2 έναντι 1,7).
7. Προστίθενται δύο νέες κατηγορίες πολιτών που τυχαίνουν ειδικής μεταχείρισης: οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα καταβάλουν μόνο το 20% του προστίμου (μόνο για την κύρια κατοικία) και μπορούν να αναστείλουν για δύο έτη την καταβολή των δόσεων. Ανάλογη αναβολή δικαιούνται και οι μακροχρόνια άνεργοι, που θα καταβάλουν το 30% του προστίμου.

Πότε αυξάνεται
Υπάρχει όμως και μια κατηγορία προστίμων που αυξάνεται. Σε μια προσπάθεια του υπουργείου να δώσει εκτός από τον «φιλολαϊκό» και έναν «περιβαλλοντικό» χαρακτήρα (όσο μπορεί να έχει κάτι ανάλογο μια ρύθμιση για νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών), το πρόστιμο αυξάνεται κατά 20% σε αυθαίρετα που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλεων.
Εφόσον ένας πολίτης που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τη σημερινή ρύθμιση διαπιστώσει ότι το πρόστιμο θα ήταν φθηνότερο με τη νέα ρύθμιση, τότε θα μπορεί να «μεταφερθεί» στον νέο νόμο και να καταβάλει το υπόλοιπο ποσόν. Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε όσους ξεκίνησαν τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με τους ν.3843/10 και 4014/11 και προφανώς αδυνατούσαν να καταβάλουν το πρόστιμο (προφανώς, γιατί η προθεσμία καταβολής των προστίμων και στις δύο ρυθμίσεις έχει παρέλθει). Αν όμως το πρόστιμο που έχει ήδη καταβληθεί είναι μεγαλύτερο, ορίζεται ρητά ότι χρήματα δεν επιστρέφονται. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί μια σειρά από ζητήματα, λ.χ. με ποιο τρόπο θα γίνεται η «μεταφορά» του αυθαιρέτου από τη μια ρύθμιση στην άλλη, αν στο πρόστιμο θα συνυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις που είχε λάβει, λόγω καθυστέρησης καταβολής των προκαθορισμένων δόσεων κ.λπ.

Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε η κατάθεσή του στη Βουλή θα πρέπει να αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ λήγει στις 8 Οκτωβρίου και πρόθεση του υπουργείου είναι οι δύο ρυθμίσεις να «κουμπώσουν» χρονικά.